LICZENIE.PL

statystyki tekstów w wielu językach

Obliczanie ile wprowadzony tekst zawiera znaków, liter, sylab, wyrazów i zdań oraz sprawdzanie ortografii i interpunkcji dla tekstów w języku polskim.
Wprowadź tekst poniżej, aby obliczyć ile znaków, liter, sylab, słów i zdań zawiera.

Ile znaków

Ile liter

Ile sylab

Ile słów

Ile zdań

Indeks czytelności

000000
Uwagi dotyczące działania serwisu:
• Liczba sylab sprawdzana jest na podstawie wzorców dzielenia wyrazów TEX dostępnych w ramach pakietu słowników OpenOffice (na licencji LGPL 2.1).
• Liczba zdań obliczana jest na podstawie liczby kropek, wykrzykników i znaków zapytania w tekście. Występowanie skrótów zawierających kropkę może wypłynąć na zawyżenie podanej liczby zdań.
• Indeks czytelności (zrozumiałości) tekstu (FOG) szacuje liczbę lat edukacji potrzebnych do zrozumienia tekstu. Np. tekst o wskaźniku 1-8 powinien być zrozumiały dla uczniów szkoły podstawowej, 9-13 dla uczniów liceum, a pomiędzy 13 a 18 dla studentów. Indeks jest obliczany na podstawie średniej liczby słów w zdaniu i proporcji liczby słów trudnych do liczby wszystkich słów.